www.mobarn.noVåre barnehager

Handlingsplan mot Mobbing.

Barnehagene i Fræna kommune har utarbeidet en Handlingsplan mot Mobbing.

"Manifest mot Mobbing" er et samarbeid mellom regjeringen, KS, Foreldreutvalget for grunnskolen, Utdanningsforbundet og Barneombudet.

Det forpliktes å medvirke aktivt til at mobbing blandt barn og unge ikke skjer. En felles visjon for nulltoleranse er grunnlaget for dette arbeidet.

Barnehagen i Fræna slutter seg til dette arbeidet med en felles handlingsplan.

Formålet er å inspirere til diskusjoner, refleksjoner og et økt fokus på sosial kompetanse og mobbing. Sammen med barnas foresatte oppfordres det til økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i barnehagene.

Barnehagen har en viktig oppgave å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Inkludering i fellesskap og lek styrker  sosiale og personlige utvikling. Gjennom samhandling lærer barn sosial kompetanse, som er viktig for å forebygge og stoppe mobbing.

Handlinsplan mot mobbing Fræna Kommune

Elnesvågen 2013.

Styrerene.