www.mobarn.noVåre barnehager

FØRSKOLEGRUPPA

Førskolegruppen er for 5-åringene våre.

Førskolegruppen vil ha aktiviteter som er av en skoleforberedende karakter.

*Fast turdag

*Øve på å sitte i ro

*Rekke opp hånden

*Vente på tur

*Blyangrepet

*Skrive navnet sitt

*Selvstendig i forhold til påkledning

*Trener på grunnleggende begrep

*Språksprellsamlinger

*Høytlesning

*Trening og fremførelse av forestillingen "Sirkus".

*"Sirkus" vil bli fremført for foreldre på sommerfesten.

 

Foreldre til barn i denne gruppen, vil få utdelt egne planer.