www.mobarn.noVåre barnehager

Dette kan vi tilby:

AKTIV, GLAD OG FARGERIK!

Dette kan vi tilby:

* Vi legger hovedvekt på trygghet, trivsel og vi ser hvert enkelt barn.

* Tilstedeværende voksne.

* Leken har en stor prioritet hos oss.

* Vi har et kvalifisert og erfarent personale. Alle pedagoger er utdannet Barnehagelærer, flere assistenter har tatt fagbrev i Barne- og Ungdomsarbeider/Barnepleier og noen er i gang. De som ikke har utdannelse, har i flere år jobbet med barn og har masse erfaring. Vi kan barn.

* Vi har et stabilt personale og leier inn vikarer ved behov.

* Vi jobber jevnt med foreldresamarbeid. Vi ønsker et best mulig foreldresamarbeid med barnets beste i fokus.

* Vi har et oversiktlig og godt utnyttet uteområde.

* Vi har eget turmål, der vi har satt opp egen lavo med blandt annet gode motoriske utfordringer.

* Vi er sertifisert Miljøfyrtårn og inkluderer barna i miljøarbeidet. Barnehagen fyller ut en klima og miljørapport hvert år innen 1. april. Rapporten er et styringsverktøy for miljøarbeidet vårt. Rapporten kan gjøres tilgjengelig ved forespørsel fra allmenheten, foreldre eller leverandører.

* Vi har et godt arbeidsmiljø med mye glede og humor. Dette smitter over på barna.

* Vi er en del av MoBarn. Mobarn AS er et samvirkeforetak med stabil økonomi.

* Vi er medlem av PBL og har ordnede arbeidsforhold. Vi har også vår HMS i PBL.