www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarn Hauglia barnehage - en internasjonal barnehage

Mobarn Hauglia barnehage er så heldig å ha hele 8 nasjoner representert i barnehagen.

I oktober og november har vi derfor hatt internasjonale måneder, hvor hver enkelt nasjon har fått være i fokus i en uke hver. Barna har fått innsikt i de ulike nasjonene sin kultur. Mat, tradisjoner, geografi, sanger, eventyr er noe av det vi har fylt ukene med. Hver fredag har barna fått servert mat fra den nasjonen som har vært i fokus den uken. Foreldrene har bidratt i prosjektet ved å komme med faktainformasjon og tips til feks eventyr og sanger fra sitt land. Foreldrene har også laget mat til den uken deres nasjon har vært representert.