www.mobarn.noVåre barnehager

Personal som byr på seg selv.

Vi tør å by på oss selv.

Velkommen til et nytt barnehageår!

Nye barn -og tilvenning… Disse første månedene av barnehageåret et like spennende hvert år. Både nye og gamle barn og voksne skal bli kjent med hverandre. Nye rutiner og regler skal læres av mennesker som alle er forskjellige. Vi vil møte dere som foreldre med et åpent sinn og være lydhør for deres ønsker innenfor de rammer vi har. Det er viktig med et godt samarbeid for at den første tiden i barnehagen skal bli preget av gode opplevelser. Dette skaper trygghet hos barnet. Vårt mål er at alle skal trives i vår barnehage!